COĞRAFYA YILLIK ÖDEV KONULARI

Kendi okulumda  vermeyi düşündüğüm ödevlerdir.Öğrenci profilimiz biraz düşük olduğu için daha çok teorik ödevler verebiliyorum.Bunların bir kısmı zorunlu olarak herkese, bir kısmı da gönüllü öğrencilere verilecek ve yıl sonunda bir sözlü notu ile değerlendirilecektir.Ders kitabındaki beğendiğim bazı ödevlere de yer verdim.Sizler tarafından da çoğaltılabilir,fikir vermesi açısından benimkileri yazıyorum.

         9 VE 10 .SINIFLAR  PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ

1.   Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona)


2.   Yakın çevre arazi incelemesi-Farklı yer şekilleri,özellikleri ve fotoğrafları


3.   Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından çeşitli kesitleri hikaye yoluyla tasvir ediniz.


4.   Türkiye deprem bölgeleri haritası


5.   Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri (fotoğraflı)


6.   İlk çağlarda dünyanın yoğun nüfuslu bölgeleri(Haritalı)


7.   Bir şehri sevmek(Kompozisyon-Ders kitabı sayfa 148)


8.   Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri(Ders kitabı 150.sf.)


9.   Eski ve yeni Kayseri(Fotoğraflı-ders kitabı 153. sf.)


10.   Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı


11.   Köyde hayat (Araştırma)


12.   Suç duyurusu(203.sf. Grup çalışması)


13.   Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma-fotoğraflı)


14.   Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler


15.   Daha güzel bir çevre(Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)


16.Farklı iklimler-farklı kültürler


17.Kayseri haritası (Yer şekillerinin 3 boyutlu gösterimi)


18.Kayseri iline ait iklim verilerinden tablo ve grafikler oluşturma


19.Kayseri rüzgar verilerinden rüzgar gülü oluşturma


20.Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(antiklina-senklinal-horst-graben-volkan kesiti-krater-fay tipleri)


21. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(Akarsuların oluşturduğu şekiller)


22.Eski Kayseri fotoğraflar ile aynı yerlerin bu günkü fotoğraflarının karşılaştırılarak değişimin açıklanması


23.Kayseri iklim özellikleri


24.Amerika yerlileri ile batı toplumlarının tabiata bakış açılarını karşılaştırınız.


25.Karstik şekiller (sunu)


10. SINIFLAR 2.DÖNEM PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ 1.   Ülkemizdeki endemik bitkiler (araştırma)2.   Endemik bitkilerimiz(sunu)3.   Orman ağaçları(araştırma veya sunu)4.   Türkiye bitki dağılışı haritası5.   Türkiye iklim haritası6.   Bozkır bitkileri(İnceleme-fotoğraflı)7.   Ders kitabı 157.sf. performans ödevi8.   Ders kitabı 167.sf. performans ödevi9.   Türkiye’de iç göçlerin sebep ve sonuçları10.   Çarpık kentleşme(Araştırma ya da sunu)11.   Coğrafi keşifler bugünkü dünyayı nasıl etkilemiştir?

12.   Gazete kupüründen pano hazırlama

•   Dünyada doğal afetler
•   Göç     13.Depremlerin zararlarını azaltmak için neler yapardınız?     14.Tsunami nedir?Dünyadan örnekler-fotoğraflı     15.Erozyon, önemi, insanların yaptığı yanlış uygulamalar, fotoğraflar


     16.Dünyada kasırga ve hortumlar.(fotoğraflı)     17.İnsanların doğadan azami şekilde ve doğaya zarar vermeden faydalanma yolları     18 Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler     19.Örnek bir köy yerleşmesi incelemesi20.Türkiye toprak dağılış haritası ve iklimle ilişkileri

21.Türkiye’nin akarsuları(sunu)

22.Türkiyenin gölleri(sunu)

23.Turistik göllerimiz (müzikli sunu)

24.Kurutulmuş bitki koleksiyonu

25.Yaprak koleksiyonu

26.Kayaç koleksiyonu

27.Teknolojik gelişmelerin yaşantımıza olumlu ve olumsuz etkileri

28.Bir göç hikayesi(Röportaj)

29.Seçilen iki ülkenin nüfus verilerinden yola çıkarak piramit oluşturma ve sosyo-ekonomik özelliklerini karşılaştırılması

30.Doğal afetler ve toplum(Sunu)

31.Dünyadaki aktif volkanlar(Harita)

32.Türkiye’de deprem

33.Türkiye’de sel

34.Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma veya sunu)

35.Köyde hayat

36.Nerede ve nasıl yaşıyoruz(Erkilet)

37.Köyaltı yerleşmeleri(Fotoğraflı)

26.İklimlerde yolculuk(Hayatını 5 farklı ilimizde geçiren bir gencin izlenimleri(Hikaye)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !